Search
047/667 542 info@medicinarada-karlovac.com Od ponedjeljka do petka: 6:30 do 14:30 Ljudevita Šestića 2, Karlovac Preglede naručujemo
× Search
image

Liječnički pregledi za vozače svih kategorija

PREGLED VOZAČA PRVE SKUPINE - AMATERI

Na pregled potrebno je donijeti:

 • osobnu iskaznicu
 • vozačku dozvolu kod produženja, tj. redovnog nadzornog pregleda
 • potvrdu izabranog doktora medicine ne stariju od 1 mjeseca (izvadak iz zdravstvenog kartona u svezi dosadašnjeg zdravstvenog stanja)
 • medicinsku dokumentaciju/medicinske nalaze ukoliko bolujete od nekih bolesti/stanja
 • naočale i/ili kontaktne leće (ukoliko ih koristite)
 • nije potrebno doći natašte

Kategorije: A1, A2, A, B, BE, F, G, AM

Osnovni liječnički pregled za vozače amatere obuhvaća psihologijsku obradu, pregled vida i zaključni pregled specijaliste medicine rada.

PREGLED VOZAČA DRUGE SKUPINE - PROFESIONALCI

Za pregled je potrebno:

 • doći natašte
 • donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu
 • vozačku dozvolu kod produženja, tj. redovnog nadzornog pregleda
 • potvrdu izabranog doktora medicine ne stariju od 1 mjeseca (izvadak iz zdravstvenog kartona u svezi dosadašnjeg zdravstvenog stanja)
 • medicinsku dokumentaciju/medicinske nalaze ukoliko bolujete od nekih bolesti/stanja
 • naočale i/ili kontaktne leće (ukoliko ih koristite)

Kategorije: C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

Osnovni liječnički pregled za vozača profesionalca obuhvaća klinički pregled specijalista medicine rada, pregled vida, niktometriju, EKG, spirometriju, audiometriju, laboratorijsku obradu i psihologijsku obradu.

IZVANREDNI PREGLED VOZAČA

Za pregled je potrebno:

 • doći natašte
 • donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu
 • donijeti vozačku dozvolu ako istu produžujete
 • potvrda izabranog doktora medicine ne starija od 1 mjeseca (izvadak iz zdravstvenog kartona u svezi dosadašnjeg zdravstvenog stanja)
 • medicinska dokumentacija/medicinski nalazi ukoliko bolujete od nekih bolesti/stanja
 • dopis policije iz kojeg se može evidentirati razlog upućivanja na liječnički pregled
 • naočale i/ili kontaktne leće (ukoliko ih koristite)

Izvanredni liječnički pregled za vozača obuhvaća klinički pregled specijalista medicine rada, pregled vida, EKG, spirometriju, audiometriju, laboratorijsku obradu, psihologijsku obradu i preglede drughi specijalista obzirom na razlog pregleda.

image
Copyright 2024 Medicina rada Karlovac - Izrada: X-media
Back To Top