Search
047/667 542 info@medicinarada-karlovac.com Od ponedjeljka do petka: 6:30 do 14:30 Ljudevita Šestića 2, Karlovac Preglede naručujemo
× Search

Liječnički PREGLEDI

Specijalistička ordinacija medicine rada i sporta Ina Kardoš – Karlovac obavlja sljedeće liječničke preglede i usluge 

Pregledi za vozače
Pregledi za vozače
Pregledi za vozače

Sve vrste pregleda za vozače.
Pregledi za sve kategorije.

Pregledi radnika
Pregledi radnika
Pregledi radnika

Sve vrste pregleda radnika za rad u Hrvatskoj i inozemstvu.

Pregledi sportaša
Pregledi sportaša
Pregledi sportaša

Pregledi sportaša rekreativaca i sportaša za natjecateljski sport.

Pregledi radnika za poslove s posebnim uvjetima rada
Posebni pregledi radnika
Pregledi radnika za poslove s posebnim uvjetima rada

Pregledi radnika za rad u zoni ionizirajućeg zračenja i za rad s citostaticima.

Pregledi učenika i studenata
Pregledi učenika i studenata
Pregledi učenika i studenata

Pregledi učenika za profesionalnu orijentaciju te upis u srednje škole i na fakultete.

Pregledi vatrogasaca
Pregledi vatrogasaca
Pregledi vatrogasaca

Pregled i psihologijska obrada vatrogasaca DVD-a.

Pregledi za oružje
Pregledi za oružje
Pregledi za oružje

Pregledi za držanje i nošenje oružja.

Test na droge
Testovi na drogu i alkohol
Test na droge

Probir test trakom.

Edukacija iz prve pomoći
Edukacija iz prve pomoći
Edukacija iz prve pomoći

Tečajevi prve pomoći za djelatnika prema Zakonu o zaštiti na radu.

Pregledi za sudske vještake
Pregledi za sudske vještake
Pregledi za sudske vještake

Liječnički pregledi u skladu s Pravilnikom o stalnim sudskim vještacima.

Pregledi za otvaranje obrta
Pregledi za otvaranje obrta
Pregledi za otvaranje obrta

Liječnički pregled potreban za otvaranje obrta.

Ocjena radne sposobnosti
Ocjena radne sposobnosti
Ocjena radne sposobnosti

Pregled i mišljenje prilikom upućivanja radnika na tijelo vještačenja pri HZMO.

Pregledi čuvara i zaštitara
Pregledi čuvara i zaštitara
Pregledi čuvara i zaštitara

Liječnički pregledi radnika za posao zaštitara i čuvara.

Edukacija vozača za pruženje prve pomoći
Edukacija vozača za pruženje prve pomoći
Edukacija vozača za pruženje prve pomoći

Edukacija vozača za pruženje prve pomoći.

image
Copyright 2024 Medicina rada Karlovac - Izrada: X-media
Back To Top