Search
047/667 542 info@medicinarada-karlovac.com Od ponedjeljka do petka: 6:30 do 14:30 Ljudevita Šestića 2, Karlovac Preglede naručujemo
× Search
image

PREGLEDI VATROGASACA

LIJEČNIČKI PREGLEDI VATROGASACA

Za pregled je potrebno:

  • doći natašte
  • osobna iskaznica ili putovnica
  • naočale i/ili kontaktne leće (ukoliko ih koristite)
  • potvrda izabranog doktora medicine ne starija od 1 mjeseca (izvadak iz zdravstvenog kartona u svezi dosadašnjeg zdravstvenog stanja)
  • medicinska dokumentacija/medicinski nalazi ukoliko bolujete od nekih bolesti/stanja

Zdravstveni pregled vatrogasaca obuhvaća klinički pregled specijalista medicine rada, pregled vida, audiometriju, laboratorijske pretrage, EKG, spirometriju i psihologijsku obradu.

image
Copyright 2024 Medicina rada Karlovac - Izrada: X-media
Back To Top