Search
047/667 542 info@medicinarada-karlovac.com Od ponedjeljka do petka: 7:00 do 15:00 Ljudevita Šestića 2, Karlovac Preglede naručujemo
× Search
image

Pregledi čuvara i zaštitara

Pregledi čuvara i zaštitara

Za pregled je potrebno:

  • doći natašte
  • osobna iskaznica 
  • potvrda izabranog doktora medicine ne starija od 1 mjeseca (izvadak iz zdravstvenog kartona u svezi dosadašnjeg zdravstvenog stanja)
  • medicinska dokumentacija/medicinski nalazi ukoliko bolujete od nekih bolesti/stanja, 
  • naočale i/ili kontaktne leće (ukoliko ih koristite)

Liječnički pregled za čuvare i liječnički pregled za zaštitare razlikuju se u opsegu. Uz pregled specijaliste medicine rada, pretrage uključuju i spirometriju, EKG, okulistički pregled, audiometriju, laboratorijske pretrage, neuropsihijatrijski pregled, te psihologijsku obradu.

Cijena pregleda: 92,91 €/700,00 kn.

Cijene su preračunate prema tečaju 1€= 7,53450 Kn.

image
Copyright 2023 Medicina rada Karlovac - Izrada: X-media
Back To Top